سامانه مبین

مدیریت و مکانیزاسیون فرایندهای نگهداری و تعمیرات

مدیریت و مکانیزاسیون ارائه خدمات و سرویس مبتنی بر ITIL

سامانه مبین در چند دقیقه

دریافت رایگان سامانه مدیریت سرویس و نت مبین

نتایج استفاده از سامانه مبین

ارائه خدمات مطلوب

ارتقای سطح و اثربخشی ارانه خدمات و سرویس

حفظ دانش نیروهای باتجربه پس از بازنشسته شدن آنها

نگهداشت دارایی ها در شرایط مطلوب

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل فرایندها و سرویس ها بصورت کارآمد

استقرار استانداردهایی همچون مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات

حاصل اعتماد سازمانهایی همچون

سازمان بنادر و دریانوردی
موسسه سرم سازی رازی
شرکت بنا گستر کرانه
بندر شهید رجایی
بندر امام خمینی
فرودگاه امام خمینی
بندر شهید باهنر
بندر چابهار
image

زمینه های فعالیت شرکت

image

نگهداری و تعمیرات

مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات

طراحی سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیرات

image

حوزه فناوری اطلاعات

مشاوره و استقرار ITIL

مشاوره و استقرار Service Desk

image

تولید نرم افزار

تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری

ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری

image

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه نگهداری و تعمیرات و ITIL

image

دستورالعمل

تدوین دستورالعمل‌های نگهداری و تعمیرات

image

سیستم های جانبی نت

طراحی و مشاوره در ایجاد سیستم‌های مراقبت وضعیت